Yhteydenotto sähköpostitse:

Me toteutamme


  • Mittaustyöt

  • Kuljetukset

  • Asennukset

  • Viimeistely

  • Kierrätys

  • Säätäminen

  • Huoltotyöt

Mukavuus: teemme sopimuksia ikkunoiden, ovien ja muiden tuotteiden sekä palvelujen ostamisesta ilman, että teidän tarvitsee tulla yrityksen toimistoon (ja säästätte aikaanne). Olemme perusteellisia ja selvitämme toiveenne sekä toteutamme ne parhaimmalla ja järkevimmällä tavalla kustannustehokkaasti.

Mittaustyöt
:
mittaustyössä tärkeää on tarkkuus, kokemus ja myös insinööritekniset ratkaisut. Nämä pätevät erityisesti tuulikaappeja, talvipuutarhoja, parvekkeita yms. mitattaessa. Mittaustyön jälkeen suunnittelemme ikkunat.

Kuljetukset
:
kun olette ostaneet tuotteet (ikkunat, ovet, väliseinät jne.) meiltä, tarjoamme niille myös kuljetuksen. Jokaisesta kuljetushinnasta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, jotta hinta olisi molempia osapuolia tyydyttävä.

Asennukset
: yleissääntönämme on: ”Se, joka asentaa, se myös mittaa!” ja päinvastoin. Ikkunoiden vaihtaminen saattaa aluksi vaikuttaa helpolta, nopealta ja pieneltä työltä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Kyseessä on rakennustyö, josta aiheutuu pölyä (eli esim. huonekalut ja tekniset laitteet on suojattava) ja asennustila on epämukava ainakin samana päivänä. Myöhemmin on tietysti huomattavasti parempi.

Viimeistely
: viimeistely riippuu kohteesta, ja sen hinnasta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Selvitämme sopivat materiaalit sekä sen, millä tavalla ja missä määrin viimeistelyä tarvitaan.

Kierrätys
: kuljetamme vanhat ikkunat ja ovet oikeaoppisesti jäteasemalle tai rakennusjätteiden kaatopaikalle kierrätettäväksi. Emme jätä mitään lojumaan talon ympärille.

Säätäminen
: kun ikkunat ja ovet on asennettu, tarkistamme ja tarvittaessa säädämme ne, jotta kaikki toimisivat kunnolla.
Kokemuksen perusteella voimme sanoa, että 100:sta asennetusta ikkunasta ja ovesta tarvitsee säätää myöhemmin 4-5 kappaletta.

Huoltotyöt
: PVC-tuotteita ei tarvitse huoltaa. Sen jälkeen, kun ikkunat ovat paikallaan ja toimivat hyvin, niille ei enää tarvitse tehdä mitään huoltotöitä. Puutuotteiden kanssa asia on toisin; huoltotarpeeseen vaikuttaa myös niiden sijainti julkisivulla (pohjoinen, etelä, itä, länsi).

Töistä ja palveluista vastaava
Erki Saarman,
GLASAKEN – Special Work OÜ,
reg.nr. 12524903,
puh/faksi: +372 513 3242